Wil je een website onder je eigen naam (www.voornaam-achternaam.nl), zonder advertenties en ander gedoe? Een website die strak en eenvoudig van opzet is?

Wil je niet afhankelijk zijn van ‘een mannetje’ die je moet vragen een foto op je website te plaatsen of die een tekstje voor je moet veranderen waarbij je gelijk een flinke factuur krijgt opgestuurd? Of wil je gebruik maken van onze kennis en expertise voor een vast bedrag per jaar?

Wil je de mooiste foto’s of kunstwerken die je hebt gemaakt aan iedereen laten zien? Wil je heel eenvoudig zelf je foto’s uploaden vanaf iedere computer?

De Rotterdamse Fotografieschool maakt in samenwerking met IT-Synergy gebruiksvriendelijke WordPress websites voor (amateur)fotografen en kunstenaars.

Je kunt je foto’s zelf uploaden, zo vaak als je wilt en wanneer je dat wilt. Ook kan je eenvoudig zelf teksten aanpassen. Heb je echter niet de mogelijkheden en/of de kennis om dit zelf te doen, dan kunnen wij je op elk moment helpen.

Een kant-en-klare website is er vanaf € 195,00 per jaar. Inclusief webhosting, domeinregistratie, updates, helpdesk en persoonlijke hulp bij de eerste keer dat je de website gaat inrichten en vullen.

Laatste aanpassingen op deze website: 26 augustus 2017 (website Theo Wouters toegevoegd)

Enkele voorbeelden van websites die wij hebben gemaakt: